Mateřská škola Zvoneček Mělník, příspěvková organizace realizuje v období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008918
KOMPLEXNÍ ROZVOJ MŠ ZVONEČEK II.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Výše podpory činí Kč 531 854,-