Komplexní rozvoj MŠ Zvoneček II. Projekt realizován v období 8/2018 - 8/2020
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008918